Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Ταυτότητα της Κλινικής

Σήμερα η Κλινική καταλαμβάνει το ισόγειο και τον 1ο όροφο του διώροφου κτίσματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», δωρεά της Σουηδικής Φιλανθρωπικής Οργάνωσης Rädda Barnen. Στην Κλινική έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα τριτοβάθμιας περίθαλψης και εκπαίδευσης:

Αιματολογικό-Ογκολογικό, Αναπνευστικό, Γαστρεντερολογικό, Διαβητολογικό, Ενδοκρινολογικό, Καρδιολογικό, Νεογνολογικό, Νευρολογικό, Νευρομυϊκών Παθήσεων και Νεφρολογικό. Το Τμήμα Νευρομυϊκών Παθήσεων (MDA) ανακατασκευάστηκε με προσφορά του MDA Hellas και λειτουργεί ως εξωτερικά ιατρεία για τα παιδιά και ενήλικες με νευρομυϊκές παθήσεις.

Η Κλινική διαθέτει δίκλινους και τρίκλινους θαλάμους όπως φαίνεται παρακάτω:

Θάλαμοι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΛΙΝΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΟΙ
Πνευμονολογικό 2061 2062 2 μεγάλες κλίνες + 1 μικρή κλίνη 2 μεγάλες κλίνες + 1 μικρή κλίνη Χαϊδοπούλου
Νευρολογικό 2063 2064 1 μεγάλη κλίνη + 1 μικρή κλίνη 2 μεγάλες κλίνες Παύλου/Παυλίδου/Δούλιογλου
Γαστρεντερολογικό 2065 1 μεγάλη κλίνη + 1 μικρή κλίνη Μούδιου
Απομόνωση βαρέως πασχόντων/ Διάφορα* 2049 2066 2067 1 μεγάλη κλίνη 3 μικρές κλίνες 1 μεγάλη κλίνη +  2 μικρές κλίνες Δούλιογλου /Καραμπούτα/ Παυλίδου
Ενδοκρινολογικό Διαβητολογικό 2068 2070 1 μεγάλη κλίνη + 1 μικρή κλίνη 2 μεγάλες κλίνες Γαλλή/Ντούμα/Καραμπούτα
Νεφρολογικό 2069 1 μεγάλη κλίνη + 2 μικρές κλίνες Στάμου
Καρδιολογικό ΠΚ1 ΠΚ2 2 μεγάλες κλίνες + 1 μικρή κλίνη 3 μεγάλες κλίνες Γιαννόπουλος
Νεογνά Νεογνολογικό 9 κουνάκια + 3 θερμοκοιτίδες Ντούμα/Μούδιου
       
Αιματολογικό/Ογκολογικό ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 15 μεγάλες κλίνες+ 1 μικρή κλίνη+ 3 κλίνες One day clinic Χατζηπαντελής/Τραγιαννίδης/Παπαγεωργίου
       

*Διάφορα: Εκτός αντικειμένων κάθε θαλάμου πχ Δηλητηριάσεις κ.ά.