Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Σημαντική είναι η συμβολή των ιατρών της Κλινικής στην έρευνα. Αυτή περιλαμβάνει δημοσιεύσεις εργασιών σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά και συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες.

Επίσης περιλαμβάνει ερευνητικές κλινικές εργασίες που υποβάλλονται για βραβεία (Ιατρική Εταιρεία Θεσ/νίκης, Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΠΕΒΕ), Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία κ.λπ) και μέλη της Κλινικής έχουν βραβευθεί με Α΄ και Β΄ Χωρέμειο έπαθλο, υποτροφία «Χ. Κασίμος», σε νέο επιστήμονα μετά από κρίση της ΠΕΒΕ, επιδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΠΕΝΕΔ) και πολλές άλλες επιδοτούμενες εργασίες από ερευνητικά πρωτόκολλα (Φαρμακευτικών Εταιρειών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκά προγράμματα κατά του καρκίνου).

Επίσης η Κλινική μας συμμετέχει στο International Childhood ITP Study Group (Διεθνής Ομάδα Εργασίας για την ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα) και στο εθνικό πρόγραμμα καταγραφής και μελέτης των οξειών λευχαιμιών και λεμφωμάτων της παιδικής ηλικίας.

Αποτέλεσμα της ερευνητικής αυτής δραστηριότητας είναι οι δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά περιοδικά που καταξιώνουν τα μέλη της Κλινικής μας και ενθαρρύνουν τους νεότερους συναδέλφους των μικρών βαθμίδων ή τους υποψηφίους για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Στην Κλινική υπό εκπόνηση είναι οι διατριβές: