Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Β΄Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

Προπτυχιακή: εκπαίδευση των φοιτητών των Ι, ΙΑ και ΙΒ εξαμήνων της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακή: εκπαίδευση των ειδικευομένων Παιδιάτρων, ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής και Παιδιάτρων, που εξειδικεύονται σε διάφορα Τμήματα μετά από αποδοχή της αίτησής τους από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας.

Αίθουσες εκπαίδευσης

Η Κλινική διαθέτει αίθουσα διδασκαλίας 60 θέσεων, για τη διδασκαλία των φοιτητών και των ειδικευομένων, καθώς και για τις συναντήσεις των μελών της Κλινικής. Η αίθουσα διαθέτει πίνακα, διαφανοσκόπιο και οθόνη. Επίσης υπάρχει προβολέας συνδεδεμένος με ηλεκτρονικό υπολογιστή και προβολέας διαφανειών.

Υπάρχει επίσης γραφείο για τους ειδικευόμενους ιατρούς και επιστημονικά συνεργαζόμενους της Κλινικής που διαθέτει Βιβλιοθήκη και Η/Υ συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο.