Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

lorida1
Η Β‘ Παιδιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο των Σχολικών Νοσηλευτών για τη «Σωστή Διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 στο σχολείο».

lorida

Σας καλωσορίζουμε στην 12η Ημερίδα για την Εφηβεία, η οποία διοργανώνεται από́ το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφηβική́ Ιατρική́ και Φροντίδα Υγείας Εφήβων» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Β ́ Παιδιατρική́ Κλινική́ ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και τελεί υπό την Αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.