Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

tsinopoulouΑσημούλα Γαλλή-Τσινοπούλου,
Καθηγήτρια,
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Ενδοκρινολογίας ΑΠΘ
Διευθύντρια της Κλινικής
haidopoulou 
Αικατερίνη Χαϊδοπούλου,
Καθηγήτρια,
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Πνευμονολογίας ΑΠΘ
 giannopoulos
Ανδρέας Γιαννόπουλος,
Καθηγητής,
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Καρδιολογίας ΑΠΘ
 pavlou
Ευάγγελος Παύλου,
Καθηγητής,
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Νευρολογίας ΑΠΘ
 xatzipadelis
Εμμανουήλ Χατζηπαντελής,
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας
- Ογκολογίας ΑΠΘ
 tragianidis
Αθανάσιος Τραγιαννίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Παιδιατρικής
- Παιδιατρικής Αιματολογίας ΑΠΘ
 fidani
Λιάνα Φιδάνη,
Καθηγήτρια
Γενετικής ΑΠΘ