Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Παιδίατροι

vasileiouΕλένη Βασιλείου kleisarxaki 
Αγγελική Κλεισαρχάκη

kotanidou
Ελένη Κοτανίδου
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια,
Υπότροφος ΙΚΥ

petraki
Ελένη Πετράκη
sermpis
Αναστάσιος Σέρμπης 
tziaferi
Βάγια Τζιαφέρη 

 

Άλλες ειδικότητες

glavas
Δημήτριος Γκλάβας
eustratiou
Έφη Ευστρατίου
keivanidou
Αναστασία Κεϊβανίδου

Καρδιολόγος

tsotridou
Ελένη Τσοτρίδου