Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

ioannidou
Μαρία Ιωαννίδου,
Παιδίατρος,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος
random photo01 
Αναστασία Κεϊβανίδου,
Καρδιολόγος,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος
palabougiouki
Μαρία Παλαμπουγιούκη,
Παιδίατρος,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος