Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

ioannidou
Μαρία Ιωαννίδου,
Παιδίατρος,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος
kotanidou 
Ελένη Κοτανίδου
Ακαδημαϊκός Βοηθός
(Fellowship in Paediatric Endocrinology)
palabougiouki
Μαρία Παλαμπουγιούκη,
Παιδίατρος,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος
sakellari
Ελένη Σακελλάρη

Παιδίατρος
Ακαδημαϊκή Υπότροφος
sapountzi
Εύη Σαπουντζή

Παιδίατρος
Μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική Ρευματολογία
Ακαδημαϊκή Υπότροφος
keivanidou
Αναστασία Κεϊβανίδου

Καρδιολόγος
Ακαδημαϊκή Υπότροφος