Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

F97C93B8-7FFB-40B2-975B-218E0FC2D9BF.jpg 616E51F5-75A4-421F-B6F1-647F87647220.jpg


Η BOUSSIAS και το Health Daily διοργάνωσαν για έβδομη συνεχή χρονιά τα Healthcare Business Awards με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων δράσεων σε όλο το φάσμα της Υγείας.

Φέτος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία στην Υγεία μέσω των βέλτιστων πρακτικών Digital Health, καθώς αποκτά πρωτεύοντα ρόλο τόσο στη Διοίκηση των Νοσοκομείων και Κλινικών όσο και στην επικοινωνία μεταξύ ιατρικού προσωπικού και ασθενούς.

Στο πλαίσιο αυτό απονεμήθηκε βραβείο Healthcare Business Awards 2022 για Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Νοσοκομείου στην Καθηγήτρια Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου Διευθύντρια της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Επιβραβεύθηκαν

α) η καθιέρωση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου πιστοποίησης  ISO 9001:2015 της Swiss Approval International με πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και παιδιατρικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

β) Η ευρωπαϊκή πιστοποίηση της Μονάδας Σακχαρώδη Διαβήτη της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και η ανάδειξή της σε Sweet Collaborative Center για τα έτη 2022-2027

γ) Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου στη διαχείριση των νοσηλευόμενων ασθενών.