Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

2η Ημερίδα Παιδικής και Εφηβικής Αιματολογίας - Ογκολογίας Βορείου Ελλάδος

web banner 1
2η ημερίδα Παιδικής και Εφηβικής Αιματολογίας και Ογκολογίας, η οποία πραγματοποιήθηκε υβριδικά στο ΚΕΔΕΑ το Σάββατο 23-10-2021

https://www.youtube.com/watch?v=sR5mKPgwHvM&t=1s