Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

program pms

Το Π.Μ.Σ. «Εφηβική Ιατρική-Φροντίδα Υγείας Εφήβων» (Adolescent Μedicine and Adolescent Health Care) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (ΜΔΣ) στις εξής ειδικεύσεις:

      α) Εφηβική Ιατρική (Adolescent Medicine)

      β) Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Φροντίδα των Εφήβων (Psychosocial and Pedagogical Adolescent Care)

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν ως ιατροί, επαγγελματίες υγείας ή επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων, σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της Εφηβικής Ιατρικής και της Φροντίδας Υγείας των εφήβων.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ