Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Συμμετοχή της Κλινικής μας στη διεθνή πολυκεντρική μελέτη CovidPaedsCancer για τη μελέτη της επίδρασης της πανδημίας COVID-19 στη φροντίδα παιδιατρικών ασθενών με κακοήθειες