Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Παιδιατρικής Νευρολογίας

Η Μονάδα πλαισιώνεται από 1 μέλος ΔΕΠ, 2 παιδιάτρους του ΕΣΥ με μετεκπαίδευση στην παιδιατρική νευρολογία και 1 τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων. Η Μονάδα διαθέτει 2 ξεχωριστούς θαλάμους στην Κλινική. Στη Μονάδα λειτουργεί εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας με 2 ψηφιακούς ηλεκτροεγκεφαλογράφους. Λειτουργούν εβδομαδιαίως  3 τακτικά πρωινά εξωτερικά ιατρεία και 3 απογευματινά. Επίσης οι ιατροί της Μονάδας είναι υπεύθυνοι για το εξειδικευμένο ιατρείο νευρομυϊκών νοσημάτων που λειτουργεί εβδομαδιαίως στα πλαίσια της Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων (MDA ΕΛΛΑΣ), η οποία υπάγεται και λειτουργεί  στη Β’ Παιδιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, από το Σεπτέμβριο του 2007 βάσει του ΦΕΚ 505/20.4.2006. Στη Μονάδα αυτή ελέγχονται και παρακολουθούνται παιδιά και ενήλικες με χρόνια νευρομυϊκά νοσήματα. Η Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων, MDA Hellas είναι η μοναδική Μονάδα για παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από νευρομυϊκές παθήσεις στην Βόρειο Ελλάδα, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία.  Η Μονάδα έχει διεπιστημονική συνεργασία με άλλες μονάδες της Β Παιδιατρικής Κλινικής (Ογκολογική, Καρδιολογική κ.α) καθώς και με τα Εργαστήρια Νευροφυσιολογίας  των νευρολογικών κλινικών του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.