Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Παιδιατρικής Καρδιολογίας

Η Μονάδα στελεχώνεται από 1 μέλος ΔΕΠ και 1 τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων και νοσηλεύει παιδιά με καρδιοπάθειες σε δύο ξεχωριστούς θαλάμους της κλινικής με 6 εξοπλισμένες κλίνες. Διαθέτει εργαστήριο με 2 υπερηχοκαρδιογράφους, 3 Holter 24h ECG, ποδήλατο δοκιμασίας κόπωσης, ενώ σε συνδυασμό με άλλα εργαστήρια του Νοσοκομείου διενεργούνται αξονική και μαγνητική καρδιάς. Στο Εργαστήριο διενεργείται ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και υπερηχογράφημα καρδιάς (ECHO) καθημερινά και λειτουργούν δύο φορές την εβδομάδα πρωινά τακτικά παιδοκαρδιολογικά ιατρεία καθώς και ένα απογευματινό ιατρείο καλύπτοντας τις ανάγκες ολοήμερης εξυπηρέτησης των ασθενών. Με απόφαση του ΚΕΣΥ εκπαιδεύονται στην Παιδοκαρδιολογική Μονάδα για 3 μήνες ειδικευόμενοι στην καρδιολογία (ΦΕΚ. 236/29-12-1994). Η Μονάδα έχει διεπιστημονική συνεργασία με άλλες μονάδες της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής (Ογκολογική, MDA).