Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Ιατρικής Γενετικής

Η Μονάδα αξιολογεί και διαγιγνώσκει συγγενείς μορφολογικές ανωμαλίες ασθενών, προγραμματίζει κατάλληλες γενετικές αναλύσεις για τελική διάγνωση, παρακολουθεί παιδιά με γενετικά σύνδρομα και ασκεί γενετική συμβουλευτική των οικογενειών τους. Λειτουργούν εβδομαδιαίως 2 τακτικά εξωτερικά ιατρεία [Γενετικής και Γενετικής Συμβουλευτικής Νευρομυϊκών Νοσημάτων(MDA)]. Λειτουργεί το εργαστήριο Κυτταρογενετικής στο οποίο γίνεται η εξέταση κλασικού καρυότυπου και εξυπηρετούνται καθημερινά παιδιά και ενήλικες στους οποίους υπάρχει η ένδειξη μελέτης του καρυοτύπου. Αποτελεί το μοναδικό εργαστήριο γενετικής για παιδιά στη Β. Ελλάδα. Η Μονάδα στελεχώνεται από 1 μέλος ΔΕΠ και 1 Βιολόγο-Κυτταρογενετίστρια. Το εργαστήριο αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης για 2 έτη της νέας ιατρικής ειδικότητας Εργαστηριακής Γενετικής (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 1355/19.04.2019).