Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

(υπό ίδρυση το τακτικό εξωτερικό ιατρείο ενώ η Μονάδα δέχεται μεταπτυχιακούς φοιτητές για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση)