Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Πιστοποιητικό ISO με Αριθμό Ι-030-02-100-01189/3

Ανανεώθηκε επιτυχώς στο πλαίσιο της 1ης Ετήσιας Επιτήρησης και διατηρείται εν ισχύ το Πιστοποιητικό ISO με Αριθμό Ι-030-02-100-01189/3  για το 2023 αναφορικά με την "Παροχή Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης" και να επισυνάψετε το αποδεικτικό που σας στέλνω.

ISO 2023