Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Λειτουργία της Κλινικής - Ημερήσιο πρόγραμμα

Το κλινικο-εργαστηριακό και εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει:

08.00 Επίσκεψη της Προϊσταμένης στους θαλάμους. Επίβλεψη της νοσηλείας καθώς και της τάξης και καθαριότητας των θαλάμων.
08.30  Υπογραφή των φοιτητών στο παρουσιολόγιο της Κλινικής.
08.30-10.30 Είσοδος των φοιτητών και ειδικευομένων ιατρών στους θαλάμους, για την εξέταση των ασθενών και την ενημέρωσή τους για την πορεία της νόσου. Ενεργός συμμετοχή των φοιτητών σε δεξιότητες (ζωτικά σημεία, δερμοαντίδραση Mantoux κλπ) υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ, ιατρών ΕΣΥ, Ακαδημαϊκών υποτρόφων, άμισθων Επιστημονικών συνεργατών της κλινικής.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των ιατρών (πρωί ή απόγευμα) όλοι οι συνοδοί πρέπει να είναι εκτός της Κλινικής ή στην αίθουσα αναμονής ή στην παιδική χαρά μέχρι τις 10.30.
08.30-10.30 Το εαρινό εξάμηνο οι φοιτητές του Ι΄ εξαμήνου παρακολουθούν στην αίθουσα διδασκαλίας της Κλινικής το προκαθορισμένο στο πρόγραμμα μάθημα
09.00-09.30 Καθημερινά (εκτός από την επομένη γενικής εφημερίας) ενημέρωση της Διευθύντριας από τους εφημερεύοντες ιατρούς (ειδικό και ειδικευόμενο) για την προηγούμενη εφημερία (Γραφείο Διευθύντριας)
09.00-09.30 Την επομένη γενικής εφημερίας οι υπεύθυνοι ειδικοί και ειδικευόμενοι των θαλάμων ενημερώνονται για την κατάσταση των νεοεισαχθέντων ασθενών τους.
09.30-10.30 Την επομένη γενικής εφημερίας γίνεται η εκτίμηση της εφημερίας από τη Διευθύντρια ή αντικαταστάτη, παρουσία φοιτητών και όλου του προσωπικού της Κλινικής (Αίθουσα Διδασκαλίας)
10.30-11.00  Διάλειμμα φοιτητών Ι και ΙΑ, ΙΒ εξαμήνων.
11.00-12.00 Διδακτική επίσκεψη από τους υπεύθυνους ειδικούς ιατρούς των θαλάμων με τους φοιτητές και τους ειδικευόμενους
12.00-13.00  Μάθημα φοιτητών ΙΑ και ΙΒ εξαμήνων βάσει προγράμματος (Αίθουσα διδασκαλίας)
12.00-13.00  Οι ειδικευόμενοι ιατροί υποχρεούνται να ετοιμάζουν και παραδίδουν τα εξιτήρια, τα ενημερωτικά σημειώματα και τις τελικές οδηγίες, με την επίβλεψη των ειδικών ιατρών υπευθύνων των θαλάμων, στους γονείς των ασθενών. Οι ειδικοί-υπεύθυνοι του θαλάμου οφείλουν να ελέγχουν εάν ο ειδικευόμενος ενημερώνει σωστά το φύλλο νοσηλείας για την πορεία του ασθενούς καθώς και το ενημερωτικό σημείωμα.
13.00-14.00  Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της κλινικής
Δευτέρα: Βιβλιογραφική ενημέρωση από τους ειδικευόμενους ιατρούς, επιστημονικούς συνεργάτες και υποψήφιους διδάκτορες. Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα μετεκπαιδευτικό μάθημα από ειδικό της κλινικής ή προσκεκλημένο ομιλητή.
Τετάρτη: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού από τους ειδικευόμενους Παιδιάτρους με υπεύθυνο τον ειδικό Παιδίατρο.
Πέμπτη: Παρουσίαση περιστατικού από ομάδα φοιτητών των ΙΑ΄και ΙΒ΄υπό την καθοδήγηση του ειδικού του θαλάμου. 
14.00-15.00  Επίσκεψη του εφημερεύοντα ειδικού σ' όλη την κλινική. Λεπτομερής ενημέρωση για τους ασθενείς που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή!
Λοιπές πληροφορίες
Γενική επίσκεψη Διευθύντριας: Κάθε Πέμπτη 11.00-13.00
Ενημέρωση γονέων:
Οι συνοδοί ενημερώνονται στις 12.00-13.00. Η ενημέρωση γίνεται μόνο από τους υπεύθυνους ειδικούς Παιδιάτρους
Απογευματινή-βραδινή επίσκεψη: 
Οι εφημερεύοντες ιατροί πραγματοποιούν επίσκεψη σ' όλη την κλινική.
Συγκατάθεση γονέα
για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων-υπογραφή ειδικού εντύπου
Εισαγωγές σε ημέρες μη εφημερίας
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για παιδί που νοσηλευόταν πρόσφατα και χρειάζεται να εισαχθεί εκ νέου ή για παιδί με χρόνιο νόσημα που παρακολουθείται στα Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία και παρουσιάζει επιπλοκή, η εισαγωγή γίνεται ΜΟΝΟ μέχρι τις 11.00 πμ. Η εισαγωγή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα μόνον στο Αιματολογικό-Ογκολογικό Τμήμα για τους ογκολογικούς ασθενείς που παρουσιάζουν επιπλοκή της τελευταίας θεραπείας ή παρουσιάζουν λοίμωξη καθώς η παρακολούθησή τους θα γίνει από τον θεράποντα Ογκολόγο Παιδίατρο.
Συμβουλευτική παιδιατρική: Προεγχειρητικοί έλεγχοι ή προγραμματισμένη παιδιατρική συμβουλευτική σε άλλες ειδικότητες στο τακτικό εξωτερικό ιατρείο Γενικής Παιδιατρικής Δευτέρα και Παρασκευή: 8.30-10.30 και τις υπόλοιπες μέρες 11.00-13.00. Υπεύθυνος ορίζεται ο ειδικός παιδίατρος του τακτικού ιατρείου γενικής παιδιατρικής (διαφορετικός εκ περιτροπής ανά μήνα).