Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν


Διεύθυνση: Στ. Κυριακίδη 1, 54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2310 994801
E-mail: bpedclin@auth.gr