Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Certificate 10419 CC new

Τι είναι το SWEET ? https://www.sweet-project.org

Σήμερα, το δίκτυο SWEET είναι πιο ζωντανό από ποτέ: σύντομα θα φτάσει τον αριθμό των 30+ πιστοποιημένων Κέντρων Αναφοράς στην φροντίδα του παιδιατρικού διαβήτη, παρέχοντας σύγχρονη και τεκμηριωμένη φροντίδα μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Όλες αυτές οι πιστοποιήσεις βασίζονται σε σαφώς καθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις για την ποιότητα της περίθαλψης που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να γίνει Κέντρο Αναφοράς στην παιδιατρική περίθαλψη.

Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί και υλοποιηθεί ένα Πρόγραμμα αξιολόγησης από ομοτίμους σε συνεργασία με το NHS England.

IMG 4354Το βιβλίο "Εμβολιασμοί παιδιών και εφήβων με κακοήθη νοσήματα"  έρχεται να τεκμηριώσει επιστημονικά την αναγκαιότητα των εμβολίων στα παιδιά και εφήβους με κακοήθη νοσήματα αλλά και να δώσει οριστικές απαντήσεις σε παιδιάτρους και γονείς σε ερωτήματα που αιωρούνται συνεχώς γύρω από αυτό το θέμα.

Το βιβλίο αποτελεί πόνημα των καταξιωμένων συναδέλφων Καθηγητή Αντώνη Καττάμη και Αν. Καθηγητή Αθανασίου Τραγιαννίδη με πολύχρονη εμπειρία στο αντικείμενο.

Τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε θερμά.

Εκ μέρους της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Διευθύντρια

actΤην Τετάρτη 19 Μαΐου 2021, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου φιλοξένησε διαδικτυακά την 3η Ημέρα της Σχολικής Εβδομάδας Ενεργών Πολιτών “ACT - ACTive citizenship” η οποία εντάσσεται στη φάση διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2017-2020 (Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής) για το Έργο "ACT - ACTive Citizenship projects to enhance pupils΄ social and civic competences" - Project N° 582958 - EPP-1-2016-2-FR-EPPKA3-PI-POLICY.  

Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν από τον Γενικό Γενικός Γραμματέα Α’/θμιας, Β’/θμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αλέξανδρο Κόπτση το 12ο Δ.Σ. Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης και το 11ο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης σε αναγνώριση των δράσεων που υλοποιούν με νοσηλευόμενους μαθητές του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου