Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής περιλαμβάνει:

Κάθε Τρίτη και ώρα 13.00-14.00 στην αίθουσα Διδασκαλίας βιβλιογραφική ενημέρωση που πραγματοποιείται από τους ειδικευόμενους και επιστημονικούς συνεργάτες.

Κάθε Πέμπτη και ώρα 13.00-14.00 στην αίθουσα Διδασκαλίας γίνεται παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών που νοσηλεύθηκαν στην Κλινική. Η παρουσίαση αυτή γίνεται από τους ειδικευόμενους της Κλινικής σε συνεργασία κάθε φορά με τον ειδικό που ασχολήθηκε με τον συγκεκριμένο ασθενή και γίνεται εκτενής ανάλυση από τους γιατρούς της Κλινικής της βιβλιογραφίας.

Κάθε Παρασκευή και ώρα 8.00-9.30 π.μ. αναπτύσσονται με τη μορφή εισηγήσεων-συζήτησης επίκαιρα αλλά και πρακτικά θέματα της παιδιατρικής ειδικότητας στους ειδικευόμενους της Παιδιατρικής και της Γενικής Ιατρικής.

Μία φορά το μήνα γίνεται η καθιερωμένη από πολλών ετών επιστημονική συνάντηση με τους ακτινολόγους του ΑΧΕΠΑ. Στη συνάντηση αυτή παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που νοσηλεύθηκαν στην Κλινική μας και αναλύονται διεξοδικά τα απεικονιστικά τους ευρήματα.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται η Ημερίδα της Κλινικής με Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα που αναπτύσσονται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στην Κλινική μας και ενδεχομένως από έναν προσκεκλημένο ομιλητή εγνωσμένου κύρους.

Στο εκπαιδευτικό και μετεκπαιδευτικό έργο θα πρέπει να προστεθεί η συμμετοχή των ιατρών της Κλινικής με εργασίες σε ιατρικά πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, συμπόσια και σεμινάρια ανάλογα με τις εξειδικεύσεις τους. Επίσης συμμετέχουν με ομιλίες, συνεντεύξεις και συζητήσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και με κείμενά τους σε εφημερίδες και περιοδικά.