Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Στο Τμήμα απασχολούνται ο κ. Α. Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Καρδιολογίας, ο κ. Ε. Παύλου, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νευρολογίας, η κ. Ε. Παυλίδου, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, η κ. Αικ. Χαϊδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, η κ. Σ. Φιδάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής, και για τους ενήλικες ο κ. Κιμισκίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας και ο κ. Ιωάννης Κύρκος, Καθηγητής της Γ΄ Ορθοπεδικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».