Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Υπεύθυνος ιατρός: κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Καρδιολογίας

Στο Εργαστήριο αυτό γίνονται ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και υπερηχογράφημα καρδιάς (ECHO) καθημερινά μετά από συνεννόηση του κλινικού ιατρού με το εργαστήριο για παιδιά που νοσηλεύονται. Επίσης τα παιδιά του καρδιολογικού εξωτερικού ιατρείου (Ε.Ι.) εξυπηρετούνται με ραντεβού που την ευθύνη έχει το γραφείο των ραντεβού του Νοσοκομείου μας. Οι επείγουσες περιπτώσεις που χρήζουν άμεσου ελέγχου από τα διάφορα Νοσοκομεία εξυπηρετούνται χωρίς καθυστέρηση και χωρίς ραντεβού. Τα ΗΚΓραφήματα και τα υπερηχογραφήματα καρδιάς αποστέλλονται από τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου στον παραπέμποντα γιατρό.
Στο προσωπικό περιλαμβάνεται η παρακευάστρια κ. Δήμητρα Ζήση (ΕΣΥ).