Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Το εν λόγω εργαστήριο έχει εξοπλιστεί με σύγχρονο μηχάνημα καταγραφής ύπνου (υπνογράφος) στα παιδιά. Έτσι και σε συνεργασία με την Ωτορινολαρυγγολογική (ΩΡΛ) Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ έχει δημιουργηθεί το πρώτο και μοναδικό στη Βόρειο Ελλάδα Παιδιατρικό Κέντρο μελέτης ύπνου.

Επίσης παρακολουθούνται ασθενείς με νευρομυϊκά νοσήματα. Στα παιδιά αυτά γίνεται παράλληλα με τη μελέτη ύπνου, καπνογραφία και έλεγχος της αναπνευστικής τους λειτουργίας με σπιρομέτρηση και παλμική οξυμετρία.