Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Υπεύθυνος ιατρός:
Ασημούλα Γαλλή - Τσινοπούλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας

Στο τμήμα συμμετέχουν η Ζαχαρούλα Καραμπούτα Παιδίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, η Στεργιάννα Ντούμα Παιδίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, η Ελένη Π Κοτανίδου Παιδίατρος Επιστημονική Συνεργάτης και η Αγγελική Κλεισαρχάκη Παιδίατρος Επιστημονική Συνεργάτης.

Το Τμήμα παρέχει υπηρεσίες υγείας σε παιδιά και έφηβους με ενδοκρινολογικό πρόβλημα και σακχαρώδη διαβήτη. Αφετηρία για το σκοπό αυτό αποτελεί η εργαστηριακή διερεύνηση (δυναμικές δοκιμασίες διέγερσης ή καταστολής των ορμονών), η οποία διενεργείται στην Κλινική, ακολουθεί η διάγνωση και η θεραπεία και τέλος η τακτική παρακολούθηση στα Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Όλες οι διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις διενεργούνται βάσει διεθνών πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων γραμμών παιδοενδοκρινολογικών επιστημονικών εταιρειών ( European Society for Pediatric Endocrinology, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes κλπ).

Παράλληλα με το Τμήμα λειτουργούν Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία: Ενδοκρινολογικό, Διαβητολογικό, Ιατρείο Αντλιών ινσουλίνης, Ιατρείο συνταγογράφησης αυξητικής ορμόνης και ενδοκρινολογικό ιατρείο για ασθενείς με αιματολογικά και ογκολογικά νοσήματα.