Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Υπεύθυνη ιατρός: Μ. Χατζηστυλιανού, Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Ανοσολογίας.

Στο Ανοσολογικό Εργαστήριο το οποίο είναι ερευνητικόγίνεται έλεγχος κυτταρικής, χυμικής ανοσίας, λειτουργιών πολυμορφοπυρήνων, τυποποίηση αιματολογικών-νεοπλασματικών νοσημάτων (ανοσοφαινότυπος μυελού και περιφερικού αίματος, υπολοιπόμενη νόσος, DNA index, μεταλλάξεις, ανθεκτικότητα σε φάρμακα), προσδιορισμός κυτταροκινών και χημειοκινών με ανοσοενζυμική μέθοδο και χημειοφωταύγεια και πολυμορφισμοί διαφόρων γονιδίων με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR). Επίσης το Εργαστήριο είναι εξειδικευμένο στον έλεγχο γονιδίων με μικροσυστοιχίες (microarrays).