Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Υπεύθυνοι ιατροί: κ. Θεοδότης Παπαγεωργίου, Παιδίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ, κ. Νικόλαος Γομπάκης, Καθηγητής Παιδιατρικής -Παιδιατρικής Αιματολογίας, Εμμανουήλ Χατζηπαντελής, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Αθανάσιος Τραγιαννίδης, Λέκτορας Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αιματολογίας.

Στο Εργαστήριο ελέγχονται αιματολογικοί παράμετροι (γενική αίματος, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, ειδικές ανοσοϊστοχημικές χρώσεις) καθώς επίσης και επιστρώσεις περιφερικού αίματος και μυελού για τυποποίηση και καλοήθων και κακοήθων νοσημάτων του αίματος.