Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Στη Β΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική λειτουργούν τα παρακάτω ειδικά τακτικά εξωτερικά ιατρεία που εξυπηρετούν μη νοσηλευόμενους στην Κλινική ασθενείς (Πίνακας Ι).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Εξωτερικό Ιατρείο Υπεύθυνοι ειδικοί Παιδίατροι Ημέρα Ώρες
Ογκολογικό Θ. Παπαγεωργίου
Ε. Χατζηπαντελής
Α. Τραγιαννίδης
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9-13

Υπέρτασης Μ. Στάμου Δευτέρα 11-1
Αιματολογικό Θ. Παπαγεωργίου
Ε. Χατζηπαντελής
Α. Τραγιαννίδης
Δευτέρα 9-11
Νευρολογικό Ε. Παύλου
Ε. Παυλίδου
Τρίτη 9-13
Νεφρολογικό Μ. Στάμου Τετάρτη 9-11
Συμβουλευτική Γενετική Σ. Φιδάνη Τετάρτη 10-12
Νευρομυϊκών νοσημάτων Ε. Παύλου
Α. Γιαννόπουλος
Ε. Παυλίδου
Σ. Φιδάνη
Αικ. Χαϊδοπούλου
Β. Κιμισκίδης
Δευτέρα 9-13
Γενικής Παιδιατρικής Στ. Ντούμα
Ε. Παυλίδου
Δευτέρα 9-11
Γενικής Παιδιατρικής Ζ. Καραμπούτα Παρασκευή 9-11
Παιδοπνευμονολογικό Αικ. Χαϊδοπούλου Πέμπτη 9-12