Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Διευθυντής της Κλινικής
Ανδρέας Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

Αικατερίνη Χαϊδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Α.Π.Θ.

Ευάγγελος Παύλου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας

Εμμανουήλ Χατζηπαντελής, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας

Αθανάσιος Τραγιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας