Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Στην Κλινική υπάρχουν 17 οργανικές θέσεις ειδικευομένων Παιδιατρικής, 3 ειδικευόμενοι Γενικής Ιατρικής και 2 ειδικευόμενοι Παιδοκαρδιολογίας ((με απόφαση του ΚΕΣΥ (ΦΕΚ236/29-12-1994). Η ειδίκευσή των Παιδιάτρων μπορεί να είναι πλήρης (4 χρόνια) ή μερική, συνέχεια μιάς άλλης Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΣΥ. Ολοι οι ειδικευόμενοι για 6 μήνες αποσπώνται σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Νεογνών στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ή στο «Ιπποκράτειο». Οι ειδικευόμενοι της Γενικής Παιδιατρικής εκπαιδεύονται 3 μήνες στην Κλινική ενώ οι ειδικευόμενοι στην Παιδοκαρδιολογία εκπαιδεύονται 3 μήνες.

Στην Κλινική ειδικευόμενοι Παιδιατρικής είναι:
Ελισάβετ Αντωνιάδου
Μαρία Παλαμπουγιούκη
Ειρήνη Τριανταφυλλάκη
Αγγελική Δημάκου
Κατερίνα Λαλαούνη
Αθανασία Μακρογιάννη
Ευτυχία Δρογούτη
Σοφία Καραστρατή
Βλαδήμηρος Μετενίδης
Γεώργιος Πετρίδης
Ελένη Βασιλείου
Αθηνά Γκουλορντάβα
Δέσποινα Ανδριανάκη
Μαρία Αυγέρη

Στα νεογνά εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι Παιδιατρικής:
Ιωάννης Κυριακίδης
Ζωή Πανά
Βέρα Κοντοπούλου
Χρήστος Καραμήτσος