Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Σήμερα η Κλινική καταλαμβάνει τον ισόγειο και 1ο όροφο του διόροφου κτίσματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», δωρεά της Σουηδικής Φιλανθρωπικής Οργάνωσης RADDA- BARNEN.
Η Κλινική αποτελείται από τα εξής τμήματα: Αιματολογικό-Ογκολογικό, Αναπνευστικό, Ανοσολογικό, Ρευματολογικό, Γαστρεντερολογικό, Καρδιολογικό, Νεογνολογικό, Νευρολογικό, Νευρομυϊκών παθήσεων και Νεφρολογικό.
Διαθέτει 8 κοινούς θαλάμους (2 οκτάκλινους, 6 τρίκλινους, 2 δίκλινους και 1 μονόκλινο), Νεογνολογικό Τμήμα με 2 θαλάμους (4 κουνάκια - 3 θερμοκοιτίδες), Αιματολογικό - Ογκολογικό Τμήμα με 8 θαλάμους (20 συνολικά κρεββάτια) και το νέο Τμήμα Νευρομυϊκών παθήσεων (MDA) που ανακατασκευάστηκε με προσφορά του MDA Hellas, που λειτουργεί ως εξωτερικά ιατρεία για τα παιδιά και ενήλικες με νευρομυϊκές παθήσεις.
Υπάρχουν 2 αίθουσες Σχολείου, 1 για τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Τμήμα και 1 για τα παιδιά που νοσηλεύονται στην υπόλοιπη Κλινική, με 2 δασκάλους ειδικής εκπαίδευσης και μία νηπιαγωγό.