Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Ημερήσιο πρόγραμμα
Το κλινικο-εργαστηριακό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει:
07.00-08.00 Η προϊσταμένη περνάει απ' όλους τους θαλάμους και επιβλέπει την καθαριότητα
08.30 Υπογραφή των φοιτητών στο παρουσιολόγιο της Κλινικής. Επίσκεψη των ειδικευομένων στους θαλάμους μαζί με τους φοιτητές, για την εξέταση των ασθενών και την ενημέρωσή τους για την πορεία της νόσου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των γιατρών (πρωί ή απόγευμα) όλοι οι συνοδοί πρέπει να είναι εκτός της Κλινικής ή στην αίθουσα αναμονής ή στην παιδική χαρά μέχρι τις 10.30.
8.30-10.30 Το εαρινό εξάμηνο οι φοιτητές του Ι΄ εξαμήνου παρακολουθούν στην αίθουσα διδασκαλίας της Κλινικής το προκαθορισμένο στο πρόγραμμα μάθημα
09.00-10.30 Πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση των 6ετών φοιτητών από τους ειδικούς Παιδιάτρους, μέλη ΔΕΠ και ιατρούς του ΕΣΥ, τους Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους και τους άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες της Κλινικής.
10.30-11.00 Διάλειμμα φοιτητών Ι και ΙΑ, ΙΒ εξαμήνων.
11.00-12.00 Διδακτική επίσκεψη από τους υπεύθυνους των θαλάμων με τους φοιτητές και τους ειδικευόμενους
12.00-13.00 Μάθημα φοιτητών ΙΑ και ΙΒ εξαμήνων στην αίθουσα διδασκαλίας
12.00-13.00 Οι ειδικευόμενοι οφείλουν να παραδώσουν τα εξιτήρια, τα ενημερωτικά σημειώματα και τις τελικές οδηγίες, με μέριμνα των υπεύθυνων γιατρών των θαλάμων, στους γονείς των ασθενών. Οι ειδικοί του θαλάμου είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν εάν ο ειδικευόμενος ενημερώνει σωστά το φύλλο νοσηλείας για την πορεία του ασθενούς.
13.00-14.00 Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητος της κλινικής (Δευτέρα: Παρουσίαση περιστατικού από ομάδα φοιτητών των ΙΑ΄και ΙΒ΄υπό την καθοδήγηση του ειδικού του θαλάμου. Τρίτη: Βιβλιογραφική ενημέρωση που πραγματοποιείτε από τους ειδικευόμενους Παιδιάτρους. Πέμπτη: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού από τους ειδικευόμενους Παιδιάτρους με υπεύθυνο τον ειδικό Παιδίατρο του Τμήματος. Παρασκευή: Μεταπτυχιακό μάθημα για τους ειδικευόμενους της κλινικής και για όλα τα μέλη της κλινικής που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.
14.00-15.00 Επίσκεψη του εφημερεύοντα σ' όλη την κλινική, ενημέρωση για τα παιδιά που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή!
Ενημέρωση γονέων. Οι συνοδοί ενημερώνονται στις 12.00-13.00. Η ενημέρωση γίνεται μόνο από τους υπεύθυνους ειδικούς Παιδιάτρους
Απογευματινή-βραδινή επίσκεψη: Οι εφημερεύοντες κάνουν επίσκεψη σ' όλη την κλινική.
Εκτίμηση εφημερίας: Την επόμενη κάθε γενικής εφημερίας στις 9.00-10.00 οι υπεύθυνοι των θαλάμων ενημερώνονται για την κατάσταση των νεοεισαχθέντων ασθενών τους, έτσι ώστε να δίδονται οι τελικές οδηγίες για τις προγραμματισμένες εξετάσεις και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Στις 10.30 η Διευθύντρια της Κλινικής με τους ειδικούς, ειδικευόμενους Παιδιατρικής, Γενικής Ιατρικής και με τους φοιτητές εξετάζουν τα παιδιά που εισήχθησαν στην τελευταία εφημερία, γίνεται συζήτηση και διαφορική διάγνωση των περιστατικών προκειμένου να θέσουν την διάγνωση και να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία.
Εισαγωγές σε ημέρες μη εφημερίας: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για παιδί που νοσηλευόταν πρόσφατα και χρειάζεται να εισαχθεί εκ νέου ή για παιδί με χρόνιο νόσημα που παρακολουθείται στα Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία και παρουσιάζει επιπλοκή, η εισαγωγή μπορεί να γίνει κατά προτίμηση το πρωί. Η εισαγωγή μπορεί να γίνει μετά το μεσημέρι μόνον στο Αιματολογικό-Ογκολογικό Τμήμα για τους ογκολογικούς ασθενείς που παρουσιάζουν επιπλοκή της τελευταίας θεραπείας ή παρουσιάζουν λοίμωξη, διότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να απομονωθούν και θα πρέπει η παρακολούθησή της πορείας τους να γίνει από τον θεράποντα Ογκολόγο Παιδίατρο.
Σε θέματα Εκπαίδευσης: ο κ. Ε. Παύλου Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας είναι υπεύθυνος για τους εκτοετείς φοιτητές (ΙΑ΄, ΙΒ΄ εξαμήνων) και ο κ. Εμμανουήλ Χατζηπαντελής Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας είναι υπεύθυνος για τους πεμπτοετείς φοιτητές (Ι' εξαμήνου), και για τους αλλοδαπούς φοιτητές (Erasmus), ο κ. Θ. Παπαγεωργίου, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., και η κ. Μ. Στάμου Διευθύντρια ΕΣΥ είναι υπεύθυνοι για τους ειδικευόμενους.