Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

9h epistimoniki sinantisi paidiatrwn kardiologwn9η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων - Καρδιολόγων

7/12/2019,
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΠΘ Θεσσαλονίκη